a
HomeSEKTÖRLERZeytincilik yönetmeliği yenilendi

Zeytincilik yönetmeliği yenilendi

Zeytincilik yönetmeliği yenilendi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, zeytincilikle ilgili mevzuatı günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncelledi. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapan bakanlık, eşdeğer zeytin bahçesi tesis etme şartıyla kamu yararı olan stratejik bazı yatırımlar için esneklik sağladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, uygulamada yaşanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla ülke ekonomisine de katkıda bulunmak ve zeytinlik alanları daraltmamak şartıyla, `Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelikte´ değişiklik yaptı. Söz konusu yönetmelik değişikliği ile zeytincilikle ilgili uygulamada karşılaşılan belirsizliklere son verilerek, `küçük işletme´ ve `zeytinlik saha´ tanımına açıklık getirildi. Buna göre tarımsal faaliyette bulunan ve yılda 50 den daha az kişi istihdam eden işletmeler `küçük işletme´, orman sınırları dışında zeytin yetiştirmeye elverişli en az 25 dekarlık alanda `zeytinlik saha´ olarak belirlendi.

Zeytinlikler Güvence Altına Alındı

Zeytin sahalarıyla ilgili yönetmelik değişikliği, aynı zamanda `zeytinlik sahaların daraltılamıyacağı hükmü´nü koruyacak bir uygulamayı yürürlüğe koydu. Değişiklik yapılan yönetmeliğin 23´ncü maddesine göre işletmeler faaliyetlerini sürdürmek için kullanacağı sahalara karşılık, dikim tekniklerine uygun olarak eş değer ağaç sayısı ve büyüklükte il ya da ilçe müdürlüğünce uygun görülecek alanda zeytin bahçesi tesis etmek zorunda olacak.

Ayrıca, yönetmelik değişikliği talepte bulunan işletmeye zeytin alanlarında işlem yapmasına izin verilebilmesi için üç şart taşımasını öngörüyor. Buna göre işletmenin yapacağı faaliyetle ilgili alternatif alan bulunmadığını belgelemesi, olumlu ÇED raporu alması ve Bakanlık Enstitüleri veya üniversiteler tarafından zeytin ağaçlarının gelişimine zarar vermeyeceğinin belirlenmesi durumunda, bazı yatırımların yapılmasına izin verilebilecek. Bu şartlara ilave olarak işletmenin, eşdeğer ağaç sayısı ve alanda zeytin bahçesi tesis etmesi zorunlu olacak.

Zeytincilikle İlgili Yasal Düzenleme İlk Defa 1939´Da Yapıldı

Türkiye´de zeytincilikle ilgili yasal düzenleme ilk defa 1939 yılında yapıldı. Orman arazileri üzerindeki yabani zeytinlerin ıslahını sağlamak ve atıl durumdaki zeytinciliğe elverişli hazine arazilerinde zeytin dikimini sağlamak amacıyla `Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun´, günümüze kadar çeşitli yönetmelik değişiklikleri ile yürürlükte kaldı. En son 1996 tarihli `Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmeliğe´ göre uygulanan kanun hükümleri, o günün koşullarında ekonomik gelişimi teşvik ederken, uygulamadan kaynaklanan yorumlar nedeniyle günümüz koşullarında tarımsal ve ekonomik kalkınmanın önünde engel olmaya başladı.

Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddesinde yer alan `Zeytinlik sahalarına en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası ve küçük ölçekli tarımsal işletmeler haricinde herhangi bir tesis ve işletme yapılamayacağına dair´ hükmü, uygulamada bir çok aksaklığa neden oldu. Bu mevzuat ile getirilen sınırlamayı aşabilmek için, zeytin ağaçlarının kesildiği, çeşitli şekillerde zarar verildiği ve idari para cezaları ödenmek suretiyle mevzuat yasağının geçersiz hale getirildiği tespit edildi. Zeytinliklere çok fazla zarar veren ve geri dönüşü olmayan durumların oluştuğu bildirildi. Tarımsal ürünler içinde önemli bir yeri olan zeytinciliğe 2005´ten tarihinden beri verilen destekler devam ediyor. Türkiye, dünya sofralık zeytin üretiminde ikinci, yağlık zeytin ve zeytinyağı üretiminde ise dördüncü sırada.

Paylaş :
Bu Makaleye Puan Verin
Yorum Yok

Üzgünüz, yorum formu şu anda kapalıdır.