a
HomeEKONOMİPerakendecilik ve bilişim

Perakendecilik ve bilişim

Perakendecilik ve bilişim

Bilişim teknolojilerinde son on yıldır yaşanan gelişmelere baktığımızda internet kullanımı ile artan bir eğilim görüyoruz ve ivme kazanan bilişim diğer sektörleri de yanına çekiyor. Bu sektörlerin başında organize perakendecilik geliyor. Pazar payı itibari ile organize perakendeciliğin Türkiye´de olması gereken yerde olmadığı biliniyor. Bu pazar payını yukarı taşımak için de bilişim çözümlerinden faydalanılıyor. Türk Telekom´un günümüz internet kullanıcılarına sağladığı DSL teknolojisi ile evlerde artan internet kullanımı organize perakendeciliğe tüketiciye ulaşan alternatif bir yol sunuyor.

Ülkemizde 75 milyar dolarlık işlem hacmi ile çok hızlı büyüyen perakende sektörü yön değiştirerek akıllı mağazacılığa doğru ilerliyor ki bu başta tutulması imkânsız gibi görülen IT teknolojilerinin etkilerinden biridir.

Organize olmuş bir perakendecilik sektörü, getirisi bol ve üretime hız kazandıran ve bunu çok kısa bir sürede üreticiye de yansıtan bir sektördür. Yapılan iş ve verilen emek boyutunda baktığımızda geleneksel perakendecilikten çok daha az bir çaba sarf ederek hedeflenen kitleye doğrudan ürünün sunulması anlamında oldukça başarılı bir çözüm üretimine sahip olduğu söylenebilir organize perakendeciliğin.

Kullanılacak IT çözümlerinin başında e-ticaret güdümlü hazırlanacak stratejilerin perakendeciliğin organizasyonu bakımından sağlayacağı kolaylık hiçbir şekilde yadsınmamalıdır. Bu nedenle, işletmelerin bilişim teknolojilerinin araçlarını etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Web siteleri bu araçların başında geliyor ve yaygın olarak kullanılıyor. Ancak web siteleri daha çok firma tanıtımlarının bir aracı olarak algılanıyor. Bu nedenle geri dönüş yeterli olmuyor; işletmeler web sitelerini satış mecralarından biri olarak kullanmaya başlarsa mevcut payları da artacaktır. Geleneksel ticaret yerine e-ticaret uygulamalarına geçmek müşteri ağınızı genişletecektir. Uluslararası boyutta faaliyet göstermek karınızı maksimize etmenizi kolaylaştıracaktır. Hazırlanacak bir web sitesinin farklı dillerde oluşturulması sektör ile dışarıdan ilgili firmalara ve tüketicilere ulaşmada da başka etkili bir yoldur. Çünkü ülke sınırları ile kısıtlanmış bir strateji üreticinin uluslararası boyutlarda önünü görmesini engelleyebilir. Elektronik ortamda gerçekleştireceğiniz her işlem size zaman, hız, farklı pazardan tüketici ve para kazandıracaktır. Esnek tüketici taleplerine cevap verebilmek için üretim politikalarınızın da esneyebilmesi gerekiyor ki e-ticaret size bu esnekliği geleneksel ticaretten kat kat daha fazla verebiliyor.

Yine IT teknolojileri ile ortaya çıkan bir kavram da “akıllı mağazacılık”. Klasik indirim ve promosyon metotlarıyla uygulanan mağazacılık döneminin kapanmasıyla birlikte perakendeciliğin kuralları baştan çizilmeye başlandı ve çıkış noktasına da bilimsel mağazacılık yani akıllı mağazacılık konuldu. Akıllı mağazacılık, perakendeciliğin sanat kısmının bilimsel metotlarla harmanlanması olarak tanımlanıyor. Yapılan araştırmalar akıllı mağazacılık uygulamalarına geçen işletmelerin %30-32 daha karlı olduklarını ortaya koyuyor. Evet, perakende sektöründe sezgiler ve deneyim oldukça önemlidir ancak yönetimini bilimsel verilere dayandırmayan perakendecilerin başarılı olması da çok olası değildir. Akıllı mağazacılık çözümleri sayesinde perakendeciler, satışlarını ortalama % 50, kar marjlarını ise % 5 ile 20 arasında arttırmışlardır. Bunun yanı sıra işletmeler gereksiz indirim uygulama ve fazladan envanter taşıma gibi yükleri geride bırakmışlardır.

Yaşanılan rekabet ortamında, enflasyonda sağlanan istikrarlı düşme eğilimi ile birlikte perakendecilik sektörünün öncelikleri değişmekte. Dolayısı ile artık tüm yöneticiler rekabet üstünlüğü sağlamak ve kar marjlarını arttırmak için üretim politikalarını etkileyecek bütün finansal hareketleri eş zamanlı olarak takip etme zorunluluğunu kabul etmişlerdir. Tüketici eğilim ve davranış kalıpları, satış ve stok hareketleri üretime yön verecek öngörüler için gereken doneleri yöneticilere sunar; bu tam olarak akıllı mağazacılığın işlev kazandığı noktadır.

Akıllı mağazacılık uygulamaları, perakende tedarik zincirindeki talep/tüketici odaklı ve üretici tedarik odaklı süreçlerin bütünleştirilmesini amaçlamaktadır. Bu uygulamaların sağladığı avantajlar ile etkili tahminler yapılabilmekte, stok seviyeleri indirgenebilmekte ve tüm bunların sonuçları satışlara pozitif yönde etki etmektedir.

Akıllı mağazacılık uygulamaları ile;

  • Mağaza stok sayımı pratik bir hale gelir. Raflardaki eksik ürünler anında tespit edilir,
  • Geri dönüşümlü akıllı etiketler ile düşük maliyetli çözümler sağlanır,
  • Merkez-mağazalar ve mağazalar arası ürün hareketleri gerçek zamanlı olarak izlenir,
  • Ürün çeşitliliği daha aktif yönetilir,
  • Müşteri hizmetlerinde belirgin iyileşme sağlanır,
  • Ürün sergileme düzeni müşteri ilgisine göre şekillendirilerek efektif merchandising sağlanır,
  • İşgücü ihtiyacı azalır.

Bu maddeler daha da çoğaltılabilir. Veriler ışığında yapılan tahminlerde % 14-40 tutarlılık, promosyonel tahminlerde % 18-30, çalışan verimliliğinde % 20-40 ve güvenlik stoğunda % 15-35 iyileşme sağlanmasını da akıllı mağazacılığın diğer getirileri arasında sıralayabiliriz.

Planlı strateji, atılacak öngörülü adımlar perakendecilere tahmin edilenden de fazla rekabet gücü sağlamakta ve teknoloji ile ortaya çıkan her yeni çözüm hem tüketiciye hem üreticiye hem de aracı kuruluşlara artı değer olarak geri dönecektir.

Paylaş :
Bu Makaleye Puan Verin
Yorum Yok

Üzgünüz, yorum formu şu anda kapalıdır.