a
HomeSÖYLEŞİLERErdal Tüfekçi İstanbul PERDER Başkanı

Erdal Tüfekçi İstanbul PERDER Başkanı

Erdal Tüfekçi İstanbul PERDER Başkanı

“Yerel ve bölgesel perakendecilerin uluslararası sermaye girişi karşısında ayakta kalmasını sağlayacak adımlar neler olmalıdır? Hangi yatırımlara ağırlık verilmelidir?”

Ülkemizde son yıllarda yapılan ekonomi ve siyasetteki istikrar ve reform çalışmaları küresel sermayenin ilgisine sebep olmuştur. Bu ilgiyi asıl çeken unsur ise ülkemizdeki iştah kabartan büyük pazar ve genç nüfustur. Ülkemizdeki bütün yatırımcılar rekabet ortamında karlılığı koruyarak kalıcı olabilmenin koşullarını bulmak zorundadırlar. Öncelikle teknolojiye yatırım yapılmalıdır. Teknoloji perakendecilerin karlı büyümelerindeki önemli bir etkeni oluşturuyor. Perakendecilik, teknolojiye yatırım yapan sektörlerin başında geliyor. Tedarik zinciri yönetimi, ürün çeşitliliğinin optimizasyonu ve müşteri yönetim sistemleri şirketlerin karlılığını artırıyor. Teknoloji, bu unsurların doğru uygulanmasında etkili bir araç olma özelliği taşıyor.

Türkiye küreselleşmeden hızlı etkilenen ülkelerden biridir. Bu etkileşim elbetteki hemen her alanda gerçekleşmekte, özellikle ekonominin önemli dinamiklerinden perakende sektörü bu etkileşimin başında gelmektedir. Global etkiler sektörel rekabeti, sektörler arasındaki rekabeti, fiyat endeksiyle rekabeti, konseptler arasındaki rekabeti, üreticilerin rekabetini, ürünler arası rekabeti de doğurarak hızlandırmaktadır. Perakende, süpermarketler arası rekabete sahne olduğu gibi, sağlık sektörüyle de turizm sektörüyle de ve daha başka sektörlerle de rekabet etmektedir.

Her sektör kendi arasında iş birliklerini her alanda artırmalıdır, mümkünse bunu güç birliği şekline çevirmelidirler. Sosyal sorumluluk projelerine önem vermeli ve bunu doğru bir iletişim stratejisi ile duyurabilmelidirler.

Rekabette temel süreçlerden birisi de insan kaynaklarının doğru ve etkin kullanımıdır. İnsan kaynaklarını etkin kullanabilmek karlılığı, üretkenliği ve kalıcılığı beraberinde getirecektir.

Her süreç içerisinde avantaj ve dezavantajları, fırsat ve zararları birlikte taşımaktadır. Uzak görüşlü ve basiret sahibi olanlar fırsatları görebilen, dezavantajlarını önceden tahmin ederek gerekli tedbirleri zamanında alıp fırsata çevirebilen kişilerdir.

Paylaş :
Bu Makaleye Puan Verin
Yorum Yok

Üzgünüz, yorum formu şu anda kapalıdır.